пятница, 7 октября 2011 г.

I'm a bitch
When I brush my teeth
I'm a bi-itch
Walking down the street
I'm a bitch
When I paint my lips
I'm a bi-itch
But people look at me


Plastiscines - Bitch
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий